خط مشی کیفی | کیمیاگران بهزیست

خط مشی کیفی

خط مشی کیفی

شركت کیمیاگران بهزیست در زمينه ارائه محصولات شوینده و روان کننده های صنعتی فعاليت نموده و در اين راستا ديدگاه كلي شركت، دستيابي به رضايت ذينفعان از طـريق تعيين نيازمنديها ، تلاش در جهت بـرآورده نمـودن ايـن نياز ها و تعهد به اجراي كليه قوانين در تمامي حوزه ها ی كيفي مي باشد. مديريت شركت خود را متعهد مي داند در راستاي اين ديدگاه ، سيستم مديريت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸  را بعنوان الگوي استاندارد پايه گذاري نموده و بستر مناسبي جهت بهبود مستمر و اثربخشي آن فراهم آورد تا از دستيابي به اهداف ذيل اطمينان حاصل نمايد :

  • افزايش سهم بازار قابل كسب با درنظرداشتن نيازمنديهاي حال وآينده مشتريان
  • افزايش رضايتمندي مشتريان با تامین هر چه بیشتر خواسته های آنان
  • ارتقاء سطح كيفيت محصولات
  • تلاش در جهت افزايش صلاحيت علمي ، عملي و انگيزه كاركنان
  • افزایش سطح پاسخگویی مناسب در جهت رسیدگی به شکایات مشتریان
  • شناسایی علل ریشه ای شکایات مشتریان با هدف اصلاح ،بهبود و کاهش شکایات آنها
اشتراک گذاری