دستاوردها و افتخارات | کیمیاگران بهزیست

دستاوردها و افتخارات

 

 

ثبت اختراع پراب میكروبی ثبت اختراع پكیج تصفیه الكتریكی پساب

ثبت اختراع فرآیند جلوگیری از بو گرفتن فساد و ناپایداری و همچنین افزایش روان کنندگی امولسیونهای صنعتی

ثبت اختراع آمریکا
   
گواهی (ISO 2015-2018 (1 گواهی طرح ارتقاء كیفیت
اشتراک گذاری