دستاوردها و افتخارات | کیمیاگران بهزیست

دستاوردها و افتخارات

ثبت اختراع پراب میکروبی ثبت اختراع پکیج تصفیه الکتریکی پساب

گواهینامه IATF

پروانه استاندارد ضدیخ

ثبت اختراع فرآیند جلوگیری از بو گرفتن فساد و ناپایداری و همچنین افزایش روان کنندگی امولسیونهای صنعتی

ثبت اختراع آمریکا
   
گواهی (ISO 2015-2018 (1 گواهی طرح ارتقاء کیفیت
اشتراک گذاری