دستاوردها و افتخارات | کیمیاگران بهزیست

دستاوردها و افتخارات

 

 

ثبت اختراع پراب میکروبی ثبت اختراع پکیج تصفیه الکتریکی پساب
دستاوردها و افتخارات 3 دستاوردها و افتخارات 1

ثبت اختراع فرآیند جلوگیری از بو گرفتن فساد و ناپایداری و همچنین افزایش روان کنندگی امولسیونهای صنعتی

ثبت اختراع آمریکا
 دستاوردها و افتخارات 2  دستاوردها و افتخارات 1 04 05 94
گواهی (ISO 2015-2018 (1 گواهی طرح ارتقاء کیفیت
دستاوردها و افتخارات ISO 2015 2018 دستاوردها و افتخارات 5
اشتراک گذاری