بایگانی‌ها بهزیست ۱۲۰۷ | کیمیاگران بهزیست

آرشیو بهزیست 1207

جستجوی پیشرفته
شوینده یکف سالن ها بهزیست ۱۲۰۷

شوینده یکف سالن ها بهزیست ۱۲۰۷

شوینده کف سالن ها بهزیست ۱۲۰۷ مایع پاک کننده و چربی گیر با پایه دیترجنتی هست که جهت استفاده در مصارف صنعتی، طراحی و تولید گردیده است.

۲۶ اردیبهشت ۹۶
3,624 بازدید