شوینده صنعتی، امولسیون | کیمیاگران بهزیست

شوینده کف سالن ها بهزیست ۱۲۰۷  شوینده کف سالن ها بهزیست 1207                  jpg 250x156

شوینده کف سالن ها بهزیست ۱۲۰۷

شوینده کف سالن ها بهزیست ۱۲۰۷ مایع پاک کننده و چربی گیر با پایه دیترجنتی هست که جهت استفاده در مصارف صنعتی، طراحی و تولید گردیده است.

۲۶ اردیبهشت ۹۶
1,844 بازدید