برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع ضد زنگ وایرکات

بهزیست4410

مایع ضد زنگ وایرکات بهزیست 4410 مایعی ای پایه آبی است که برای اولین بار در آمریکا به عنوان  CORROX  EDM 101 B توسط این شرکت برای دستگاه اسپارک سیمی (وایرکات) طراحی و تولید گردید.

ویژگی‌های محصول مایع ضد زنگ وایرکات:

  • هدایت الکتریکی پایین
  • شویندگی بالا
  • جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی  قطعات و دستگاه
  • عدم ایجاد چسبندگی

موارد کاربرد مایع ضد زنگ وایرکات:

ضد زنگ در دستگاه وایرکات

مشخصات فنی مایع ضد زنگ وایرکات:

تسترنگ(PH(%5قلیائیت کل (5%)هدایت الکتریکی (5%)شاخص ریفرکتومتری (5%)وزن مخصوصنقطه اشتعالنقطه ریزشگرانروی در °C40گرانروی در °C100شاخص گرانروی
روش تستvisualASTM E70استاندارد داخلیاستاندارد داخلیاستاندارد داخلیASTM D 1298ASTM D 92ASTM D 97ASTM D 445ASTM D 445ASTM D 2270
واحدml of 0.1N HClµS/cmBrix°C°CcStcSt
محدودهزرد روشن3/95/872505/21/1

روش استفاده:

پس از شستشوی مخزن با استفاده از بهزیست 1231 طبق دستورالعمل ذکر شده در بروشور آن، مایع قدیمی را تخلیه و بعد از آب شویی مخزن، مایع جدید را اضافه نمایید. نسبت اختلاط بهزیست 4410 در آب دی یونیزه بستگی به پروسه مورد نظر داشته و باید توسط پرسنل فنی تعیین گردد.برای شروع می‌توان غلظت 5 درصد را پیشنهاد کرد.

محصولات مرتبط

ارسال شده در تاریخ : می 16, 2017

اشتراک گذاری