برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن کشش بهزیست 6060

روغن کشش بهزیست 6060

روغن کشش بهزیست 6060 روغنی خالص با پایه معدنی، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) و مواد ضد ساینده (Anti-Wear) است که جهت پروسه کشش سیم و کابل با آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، طراحی و تولید گردیده است.   ویژگی‌های محصول: محافظت از قالب­های کشش ایجاد صافی سطح مناسب در سیم به دلیل […]

روغن برش 11 | بهزیست 6047i

روغن برشکاری بهزیست 6047I

روغن برش 11 یا همان روغن برشکاری بهزیست6047I روغنی خالص با پایه معدنی، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) است که جهت ماشینکاری آلیاژهای آهنی و آلیاژهای غیرآهنی، طراحی و تولید گردیده است. ویژگی‌های محصول روغن برش 11: صافی سطح  بالا و افزایش عمر ابزار جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و […]