برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

شوینده جداول و گارد ریل ها بهزیست 1262

شوینده جداول

مایع پاک کننده بر پایه غیر صابونی است که جهت شستشوی جداول، گارد ریل ها و سطوح آلوده ناشی از آلاینده های شهری مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی‌های محصول: عدم خوردگی بر روی رنگ ها چربی زدایی کاهش لغزندگی سطوح جاده موارد کاربرد محصول: شستشوي جداول، گارد ریل ها، سطوح آلوده ی شهري شوینده […]