برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

دتر جنت صنایع فولاد

تمپر

  فولاد و فرآیندهای تولید و پرداخت آن از ارکان اساسی صنعت به شمار می‌آیند. بدین ترتیب طیف وسیعی از سرمایه‌ گذاری ‌ها و پژوهش ‌ها در این زمینه صورت ‌گرفته است. ساخت مواد و ترکیبات شیمیایی به‌ منظور تسهیل فرآیند تولید، حفظ خواص مکانیکی و یا کاهش اصطکاک و… نیز از سری فعالیت ‌های […]

مایع تمپر بهزیست 4505

تمپر

مایع تمپر مایع تمپر بهزیست 4505 مایعی پایه آبی و پلیمری است که برای شستشو و محافظت از زنگ زدگی ورقهای فلزی در عملیات  تمپر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.   ویژگی‌های محصول: جلوگیری از زنگ‌زدگی و خوردگی صفحات فلزی و دستگاه طول عمر بالا به دلیل پایداری محلول در مقابل فساد میکروبی شویندگی بالا   […]