برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع ماشینکاری (نیمه سینتاتیک) بهزیست 3309

مایع ماشینکاری (نیمه سینتاتیک) بهزیست 3308

روغنی نیمه سینتاتیک، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) است که برای ماشین کاری سبک  قطعات با آلیاژهای آهنی و غیر آهنی، طراحی و تولید گردیده است.   ویژگی‌های محصول: ترکیب سریع با آب و تشکیل امولسیون پایدار جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه طول عمر مطلوب به دلیل حضور […]