برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن هیدرولیک بهزیست 6146HLPD

روغن هیدرولیک

روغنی با پایه ی معدنی که مطابق با استاندارد ملی ایران 6423 و استاندارد ( DIN 51524 Part2 (HLPD تولید گردیده است. این محصول قابلیت پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون بالایی دارد و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها جلوگیری  می نماید.  ویژگی‌های محصول: طول عمر بالا پایداری حرارتی بالا و […]