برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن هیدرولیک بهزیست 6168HL

روغنی با پایه ی معدنی است که مطابق با استاندارد ملی ایران6423 و استاندارد (DIN 51524  Part1 (HL تولید گردیده است. این محصول قابلیت پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون بالایی دارد و از تشکیل لجن و مسدود شدن نازل ها جلوگیری می نماید. ویژگی‌های محصول: طول عمر بالا پایداری حرارتی بالا و مقاوم […]