برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

شوینده ی صنعتی محلول در آب بهزیست 1236

شوینده ی صنعتی محلول در آب بهزیست 1236

شوینده صنعتی بهزیست 1236، مایع پاک کننده و چربی زدا است که در دستگاه های ماشین کاری برای شستشوی مخازن و مجاری، طراحی و تولید گردیده است. ویژگی‌های محصول: چربی زدایی افزایش طول عمر مایعات ماشین کاری قابل ترکیب با آب کف محدود موارد کاربرد محصول: شستشوی مخازن و مجاری دستگاه های ماشین کاری شوینده […]

شوینده صنعتی محلول در آب بهزیست 1201

شوینده کف

شوینده کف سالن ها و بدنه دستگاه ها بهزیست 1201 مایع پاک کننده و چربی گیر غیر صابونی می باشد که جهت استفاده در مصارف گوناگون صنعتی، طراحی و تولید گردیده است.