برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

کنترل رشد میکروبی در سیالات ماشینکاری

کنترل-باکتری

سیالات ماشینکاری و عوامل ایجاد رشد میکروبی سیالات ماشینکاری به روش های مختلف ممکن است دچار آلودگی میکروبی گردند ، که در این مقاله ما قصد داریم تمای روش هایی که منجر به رشد میکروبی سیالات ماشینکاری می شود را بررسی کنیم و همینطور راه حل حذف این آلودگی ها را برای شما بازگو کنیم. […]

مایع ضد میکروب صنعتی بهزیست 2030

مایع ضدمیکروب

مایع ضدمیکروب صنعتی بهزیست 2030 مایع بسیار موثری جهت جلوگیری از رشد باکتری ها، قارچ ها، کپک ها و جلبک ها با پایه ترایزین می باشد که برای مصرف در مایعات پایه آبی در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

مایع ضد میکروب صنعتی بهزیست 2000

ضدمیکروب صنعتی

بهزیست 2000 مایع ضدمیکروب صنعتی بسیار موثری جهت جلوگیری از رشد باکتری‌ها، قارچ‌ها، کپک‌ها و جلبک‌ها است که در مایعات ماشین کاری قابل اختلاط در آب، مورد استفاده قرار می‌گیرد