برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن برش 33 | بهزیست 6033

روغن برشکاری

روغن برش 33 که همان روغن برشکاری 6033 بهزیست است .روغنی خالص با پایه ی معدنی، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) و مواد ضد ساینده  (Anti-Wear) است که جهت ماشین کاری قطعات سخت با آلیاژهای آهنی و آلومینیومی، طراحی و تولید گردیده است.   ویژگی‌های محصول روغن برش 33:        […]