برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

شیشه شوی محلول در آب بهزیست 1230

شیشه شوی

مایعی پاک کننده و چربی زدا است که برای شستشوی شیشه ها، آینه‌ها و دیگر سطوح شفاف طراحی و تولید گردیده است. ویژگی‌های محصول: چربی زدایی عدم مات شدگی و جلوگیری از ایجاد رد بر روی سطوح شیشه ای موارد کاربرد محصول: شیشه پاک کن عمومی شوینده های صنعتی | قلیایی | انواع و کاربرد