برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع محافظ فلز محلول در آب بهزیست 1931

محافظ فلز

محافظ ضد زنگ پایه ی آبی است که به منظور جلوگیری از خوردگی در مراحل انبار داری و حمل و نقل و یا نگهداری موقت قطعات با آلیاژهای آهنی و آلومینیومی، طراحی و تولید گردیده است. ویژگی‌های محصول: محافظت قطعات با توجه به رطوبت و گرمای محیط بین 1 الی 3 ماه موارد کاربرد محصول: […]