برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن پره بری بهزیست 6055

نمایی از پروسه پره بری

روغن پره بری بهزیست 6055 روغنی خالص با ایمنی بسیار بالا جهت استفاده در عملیات پره بری ورق هایی با آلیاژهای آهنی و غیر آهنی، طراحی و تولید گردیده است.