برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع رسوب بر بهزیست 2715

مایع رسوب بر بهزیست 2715

مايعی ‌بر پایه ی مواد اسیدی است که در صنعت برای رسوب زدایی قطعات و سیستم ها با آلیاژهای آهنی و آلومینیومی، مورد استفاده قرار میگیرد.  ویژگی‌های محصول: شویندگی و رسوب زدایی بالا انحلال رسوبات معدنی از سطح فلزات موارد کاربرد محصول: رسوب زدایی از قطعات و سیستم های صنعتی   محلول زنگ بر و […]

مایع رسوب بر و زنگ بر بهزیست 2700

مایع رسوب بر و زنگ بر بهزیست 2700

این محلول بر پایه مواد اسیدی است که در صنعت برای زنگ بری و رسوب برداری آلیاز های آهنی و آلومنیومی مورد استفاده قرار میگیرد