برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

رنگ بر

مایع رنگ بر بهزیست 3615

با توجه به کاربرد بسیار رنگ ها در صنعت و توجه به این نکته که این ترکیبات به راحتی از روی سطوح پاک نشده و قابل شستشو نمی باشند، رنگ برها کاربرد بسیاری پیدا کرده اند. رنگ بر شامل مواد شیمیایی قوی با خاصیت حل کنندگی و از بین برنده بوده و جهت پاک کردن […]