برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

Customers

introduction of our customers

Kimiagaran Behzeest Company is a research based producer of lubricants and industrial chemicals geared towards metalworking and steel industries, which started its work in 1993. The technical staff of our company was the first in the world to succeed in producing the first corrosion inhibitor for wire cutting Electrical Discharge Machines (EDM) in the United States. Beside succeeding in producing spark oils (Die Electric oils) which meets the international standards and specifications, we have also produced the popular antimicrobial compound named GRPTAN with the exclusive formula (1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine) which has been used for many years in United States and Europe for prevention of microbial growth in emulsifiable oils for the first time in Iran. Recently, we have invented a new biological method for prevention of spoilage and control of odor for oil in water emulsion, where a safe anaerobic bacterium has been used. This method has been patent in Iran and is patent pending in United States, Europe and Asia. Emulsions using this technology do not use or need biocides and have almost unlimited lifespan.

خط مشی کیفی شركت کیمیاگران بهزیست در زمينه ارائه محصولات شوینده و روان کننده های صنعتی فعاليت نموده و در اين راستا ديدگاه كلي شركت، دستيابي به رضايت ذينفعان از طـريق تعيين نيازمنديها ، تلاش در جهت بـرآورده نمـودن ايـن نياز ها و تعهد به اجراي كليه قوانين در تمامي حوزه ها ی كيفي مي باشد. مديريت شركت خود را متعهد مي داند در راستاي اين ديدگاه ، سيستم مديريت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ را بعنوان الگوي استاندارد پايه گذاري نموده و بستر مناسبي جهت بهبود مستمر و اثربخشي آن فراهم آورد تا از دستيابي به اهداف ذيل اطمينان حاصل نمايد : 1-افزايش سهم بازار قابل كسب با درنظرداشتن نيازمنديهاي حال وآينده مشتريان . 2-افزايش رضايتمندي مشتريان با تامین هر چه بیشتر خواسته های آنان. 3-ارتقاء سطح كيفيت محصولات . 4-تلاش در جهت افزايش صلاحيت علمي ، عملي و انگيزه كاركنان . 5-افزایش سطح پاسخگویی مناسب در جهت رسیدگی به شکایات مشتریان. 6-شناسایی علل ریشه ای شکایات مشتریان با هدف اصلاح ،بهبود و کاهش شکایات آنها

بیشتر بخوانید

Industries & Applications

خودروسازی

Automotive

صنعت-نساجی

Textile

صنعت-لوله-سازی

Pipe & Profile

refinery-icon-1

Petrochemical
& Refinery

صنعت-فولاد

Iron & Steel

شوینده

Glass

سیمان

Cement

سیم-و-کابل

Wire
& Cable Drawing

صنعت-پیچ

Bolts

لوازم خانگی

Home Appliances

power-plant

Power Plant

Transport

Transportation

Worthy Articles

Latest articles of the site

We can design and product your special lubricants