برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن برشکاری بهزیست 6042

روغن برشکاری بهزیست 6042

روغن برشکاری بهزیست6042 روغنی خالص با پایه معدنی، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) و مواد ضد ساینده(Anti-Wear) است که جهت ماشینکاری قطعات سخت با آلیاژهای آهنی و آلومینیومی، طراحی و تولید گردیده است.   ویژگی‌های محصول: صافی سطح  بالا و افزایش عمر ابزار جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه […]

روغن اکسپندر بهزیست 6040

روغن اکسپندر بهزیست 6040

روغن اکسپندر بهزیست 6040 روغن با پایه معدنی، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) و Anti-Wear است که جهت پروسه اکسپند و سایزینگ لوله برای روانکاری هدر دستگاه اکسپندر مورد استفاده قرار می گیرد.   ویژگی‌های محصول: داشتن فیلم مطلوب و پایدار در برابر فشارهای بالا چسندگی عالی به سطوح و جلوگیری از […]

روغن فرم و شستشوی ورق بهزیست 6020I

روغن فرم و شستشوی ورق بهزیست 6020I

روغن فرم و شستشوی ورق بهزیست 6020I روغنی خالص، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) است که جهت شستشوی و فرم دهی ورق ها با آلیاژهای آهنی، طراحی و تولید گردیده است.   ویژگی‌های محصول: ته نشین سازی سریع ذرات جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه خاصیت روان کنندگی بالا(EP) […]

مایع رنگ بر بهزیست 3615

مایع رنگ بر بهزیست 3615

مایع رنگ بر بهزیست 3615 یک رنگ بر پایه آبی است که جهت جداسازی پوشش رنگ­های مختلف از روی قطعات فلزی و آماده سازی سطح آن برای کاربردهای بعدی طراحی و تولید شده است. ویژگی‌های محصول: قابلیت زدودن انواع رنگ در ضخامت­های مختلف قابل شستشو پس از مصرف با شوینده های پایه آب بدون بو ایمن […]

مایع ماشینکاری (نیمه سینتاتیک) بهزیست 3314

مایع ماشینکاری (نیمه سینتاتیک) بهزیست 3314

مایع ماشینکاری (نیمه سینتاتیک) بهزیست 3314 روغن امولسیون شونده نیمه سینتاتیک، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) است که جهت ماشینکاری قطعات با آلیاژهای آهنی و غیر آهنی طراحی و تولید گردیده است.   ویژگی‌های محصول: اختلاط سریع با آب و تشکیل امولسیون پایدار جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه­ها […]