برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش (سینتاتیک ) بهزیست 9015

 بهزیست 9015،  مایع سینتاتیک با پایه ی آبی و فاقد سیلیکون است که با توجه به داشتن افزودنی های خاص برای جلوگیری از چسبندگی ذرات  فلزی مذاب در عملیات جوشکاری، طراحی و تولیدگردیده است.

ویژگی‌های محصول:

موارد کاربرد محصول:

  • برای استفاده قبل از عملیات جوشکاری برای جلوگیری از پاشیدن ذرات جوش بر روی سطوح

محصولات مرتبط

ارسال شده در تاریخ : آوریل 23, 2017

اشتراک گذاری