برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

 

روغن انتقال حرارت وظیفه انتقال حرارت از یک منبع گرمایی به یک مصرف کننده را دارد.
یک روغن انتقال حرارت همانند روغن های دیگر ، بستگی به نوع مصرف و دمای کار کرد می تواند از روغن های پایه مختلفی ساخته شود.

 

ارسال شده در تاریخ : سپتامبر 13, 2020

اشتراک گذاری