برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن دیزل در موتورهای دیزلی معمولی و توربو شارژها در ماشینهای راهسازی، کامیونها، لوکومتیو ها و قایق های ماهیگیری و همچنین در برخی از موتورهای تولید برق به کار برده می شود. این نوع روغن ها یا بصورت مالتی گرید و یا بصورت مونوگرید تولید میگردند.

[hierarchy-tree id=555]

ارسال شده در تاریخ : سپتامبر 14, 2020

اشتراک گذاری